Bağış yap vergiden düş

para-hesapGelir Vergisi Kanunun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanunu`nun 10. Maddesine göre Kamu Yararı Statüsüne sahip derneklere, yapılan bağış ve yardımların kurumlar ve gelir vergisinden indirimi imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca Gıda Bankacılığı sistemiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, giyim, temizlik ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı tutarında vergide indirim imkanı sağlanır.

Vergi mükellefi olarak, siz, bir yandan yaşadığınız toplumda yaşam kalitesinin arzulanan düzeye gelmesi için üzerinize düşen kurumsal sorumluluğu yerine getirerek bu iyilik hareketine katkıda bulunurken bir yandan da vergi muafiyeti avantajından faydalanabilmektesiniz.